top of page

Integritetspolicy

BEHANDLING OCH INSAMLING

Östgöta balett & dans akademi samlar in personuppgifter direkt via kursanmälningsformulär och i viss mån via telefon.

Den information vi sparar är primärt namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer.

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Östgöta balett & dans akademi använder dina uppgifter när det behövs, vilket primärt är kursregistrering hos Kulturens och att ta kontakt med deltagare under tiden de dansar hos oss. Vid föreställningar delas deltagarnas personuppgifter med vår ideella förening Linköpings balettförening som är huvudman för den sceniska verksamheten.

Om du vill läsa Kulturens integritetspolicy så finns den här.

ADMINISTRATION OCH LAGRING

Personuppgifterna används för administration och direkt marknadsföring under det år man är registrerad och upp till 2 år därefter.

Om du väljer att inte låta oss spara dina uppgifter kommer det leda till att du inte kan delta i våra kurser på grund av försäkring, bidrag, m.m.

DINA RÄTTIGHETER

Den nya Dataskyddsförordningen innebär kortfattat att du som kursdeltagare har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparat och få dem raderade om du vill.

bottom of page