top of page

Om oss

Vårt mål är att vara en balettskola med hög kvalitet som är öppen för alla balettintresserade. Vi erbjuder lektioner på alla nivåer från nybörjare upp till avancerad och yrkesförberedande nivå. Vår ambition är att våra lärare ska ha möjlighet att knyta nära kontakt med varje elev och arbeta individanpassat utefter elevens förutsättningar och mål. För att uppnå detta har vi välutbildade lärare samt begränsat antal elevplatser i varje lektion.

 

Vi erbjuder våra elever dansundervisning enligt Royal Academy of Dance kursplan där en extern examinator årligen fastställer att vi håller internationell standard i balett. Alla elever får också chansen att framträda på scen varje år. 

Flera av våra elever har gått vidare till professionella balettskolor både i Sverige och utomlands och arbetar idag som dansare.

Linköpings Balettförening

Linköpings Balettförening är en ideell förening vars främsta syfte är att främja baletten genom att anordna och/eller stödja dansrelaterade aktiviteter. Vidare fungerar den även som stödförening för Östgöta balett & dans akademi samt är huvudman för Linköpings balettensemble.

Linkopings_balettforening_logo.jpg

Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att yterrligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår.

DSC02824.jpg
bottom of page